Deklaracja dostępności www.pckr-wloszczowa.pl

Powiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pckr-wloszczowa.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-04-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 • Niektóre elementy mogą posiadać tekst alternatywny, który nie w pełni je opisuje.
 • Niektóre pliki do pobrania lub ich elementy mogą być niedostępne cyfrowo.
 • Napisy i audiodeskrypcje do materiałów multimedialnych mogą pojawiać się z opóźnieniem, ze względu na czas potrzebny na ich przygotowanie.

Wyłączenia

 • Treści które nie zostały nabyte przez Powiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne we Włoszczowie ani przez nie lub na jego rzecz wytworzone.
 • Treści których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Powiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne we Włoszczowie nie jest uprawnione.
 • Multimedia nadawane na żywo lub opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teresa  Chudy.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 41 39 43 590

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie
 • Adres: ul. Koniecpolska 42
  29-100 Włoszczowa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 41 39 43 590

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek piętrowy, posiada dwa wejścia oznakowane tablicami informacyjnymi, pierwsze od ulicy Koniecpolskiej, drugie od ulicy Głowackiego.      Od strony ulicy Koniecpolskiej znajduje się wejście dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przy schodach zamontowany jest dzwonek w celu przywołania pracowników przez osoby z dysfunkcją narządu ruchu. 

Zapewniona jest obsługa osób na poziomie parteru, gdzie znajduje się stanowisko ds. informacji.

Biuro Obsługi oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na piętrze, przy wejściu od strony Koniecpolskiej.

Wewnątrz budynku znajduje się winda która umożliwia dotarcie na piętro.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do urzędu.

 

 

Do pobrania:

Raport dostępności na 31.03.2021.pdf

herb powiatu wloszczowskiego

 

Bank Spółdzielczy

 

OSM

logo jestesmy blisko